Arbeidsmarktregio Amersfoort

Versnellingsprogramma sociaal ondernemers

Van idee naar sociale onderneming

Wat is Move2Social?

Door de veranderende samenleving, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, komt er meer ruimte voor sociaal ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ondernemers die impact voorop stellen op thema's als inclusieve arbeidsmarkt, duurzaamheid, circulaire economie, zorg en welzijn. Met het versnellingsprogramma Move2Social worden sociaal ondernemers met een goed idee in drie maanden tijd begeleid om hen te helpen hun initiatief verder te ontwikkelen en hun idee naar de markt te brengen.

Door business coaching van een ondernemer uit de regio, diverse workshops over het opstellen van een businessplan en expertmeetings op diverse thema's. Ook ontvangen zij hulp bij het vinden van een netwerk, kennis of/en financiering om hun idee naar de markt te brengen. Move2Social is een unieke samenwerking van diverse partners, zowel onderwijs- als kennisinstellingen, informals, banken, overheid, ondernemerscentra en het bedrijfsleven. Door alle aanwezige kennis en contacten van de diverse partners bieden wij een uniek programma voor sociaal ondernemers die hulp kunnen gebruiken om hun idee naar de markt te brengen.

Ondernemen met impact

Waarom dit programma?

Uit onderzoek blijkt dat sociaal ondernemers een steeds belangrijkere rol krijgen in het ondernemerslandschap. Want zij zorgen voor maatschappelijke impact; werkgelegenheid en arbeidstoeleiding, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verbeteren leefomgeving en milieu, circulaire economie, armoedebestrijding, ondersteuning langer zelfstandig thuis wonen, sociale welvaart of cohesie. Met dit programma kunnen we sociaal ondernemerschap in de regio versnellen en verstevigen.

Om de groei van sociaal ondernemingen in Nederland te stimuleren, komen vele startende sociaal ondernemingen de volgende drempels tegen:

 • Toegang tot (start-)kapitaal.
 • Kennis van het speelveld: overheid/kapitaal/bedrijfsleven.
 • Professionele bedrijfsvoering.

 

Programma

 • 10 WORKSHOPS

  De versneller bestaat uit tien workshops en vijf expertsessies en vindt plaats in drie tot vier maanden. Er zijn een achttal uitvoeringsdagen. Tussendoor wordt er met een coach gewerkt aan het businessplan en eventuele financieringsaanvraag. De verwachting is dat deelnemers gemiddeld 4-8 uur besteden aan opdrachten, gesprekken met businesscoach of werken aan het eigen businessplan. De thema’s voor de workshops zijn de onderdelen van het Sociaal Business Model Canvas, gestructureerd in een ‘Why, How en What’ model: De maatschappelijke impact, de marktpropositie, de organisatie van de onderneming, markt en klant, en de geldstroom: verdienmodel en realisatie impact. Een pitchtraining is opgenomen om een financieringsvraag goed voorbereid te presenteren aan financiers tijdens het slotevent.
 • EXPERTSESSIES

  Tijdens de expertsessies worden gastsprekers uitgenodigd voor een inspirerende sessie, op behoefte van de deelnemers. Expertsessies zijn georganiseerd op de thema’s als impact en impactmeting, overheidsinstrumenten voor (gesubsidieerd) werk en toeleiding naar werk, circulaire economie en duurzaam ondernemen, en organisatie en rechtsvorm.
 • BUSINESSCOACH

  Tijdens het programma worden deelnemers gekoppeld aan een businesscoach. De coach heeft ruime ondernemerservaring, kan de deelnemer adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van een businessplan en helpen bij de voorbereiding van de pitch voor de financieringstafel. Daarnaast beschikken zij vaak over een breed netwerk waar je toegang toe krijgt en bieden zij de deelnemers inspiratie en support.
 • Kennis, netwerk en financiering

  Aan het einde van het programma vindt het slotevent plaats met als hoogtepunt de pitches van alle deelnemers voor de partners. Dit is een belangrijke mijlpaal van Move2Social. Hier krijgen de deelnemers namelijk de gelegenheid de gevraagde kennis, netwerk of financiering ‘op te halen’ bij belangstellenden (zoals de overheid, fondsen, informal investors, regionale investeerders of de bank) om hun idee te verwezenlijken en maatschappelijk impact te maken. Indien een financier geïnteresseerd is in het idee, dan volgt een vervolggesprek over mogelijke (deel)financiering.

Slim idee om een sociaal onderneming te starten?

Inschrijving

Door in te schrijven voor het programma Move2Social krijg je de gelegenheid om onder professionele begeleiding jouw sociale business plan en bijbehorende pitch te ontwikkelen. Je krijgt directe ondersteuning bij het doorbreken van groeibarrières: professionaliseren van de onderneming, het leren doorzien van het speelveld overheid – markt – samenleving en daar waar nodig de ingang naar financiering.

 

Voorwaarden

 • In de onderneming staat maatschappelijke impact voorop en de onderneming creëert nu of in de toekomst werkgelegenheid voor mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld iemand met een beperking of een statushouder). Bij de werkgelegenheid die geboden wordt gaat het om banen waarmee mensen een inkomen verdienen en dus niet om stages of werkervaringsplaatsen.
 • De onderneming creëert werkgelegenheid voor mensen in de regio Amersfoort (gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg).
 • De onderneming genereert inkomsten uit de markt en investeert de winst grotendeels terug in de onderneming.
 • De onderneming bevindt zich in de startfase of heeft een groeivraagstuk.
 • Het idee is levensvatbaar en kan binnen drie maanden starten.
 • De ondernemer neemt zelf deel aan het programma en woont alle sessies bij.

Inschrijven is mogelijk tot 31 juli 2018. Je ontvangt vervolgens een uitgebreide vragenlijst met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen*. Deze vragenlijst is bestemd voor de screening van kandidaten, maar maakt ook onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek naar sociaal ondernemerschap door de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente. Na de complete inschrijving wordt op basis van een uitgebreide screening een selectie gemaakt van maximaal 12 ondernemers die mee mogen doen met het programma. Een aanvullend intakegesprek kan onderdeel uitmaken van de screening. 

31 juli

Uiterlijke inschrijfdatum

Augustus

Screening (intake en selectie door de partnergroep)

Sept/Okt/Nov

Versnellingsprogramma (8 achtereenvolgende dagen)

Januari

Slotevent, met pitches voor partners en belangstellenden

*NB: uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
*Inschrijftermijn is gesloten. Je kunt wel inschrijven voor een mogelijk vervolg van het programma in 2019. 

Inschrijven

Socialer Amersfoort krijgt vorm op het slotevent van Move2Social Amersfoort!

Socialer Amersfoort krijgt vorm op het slotevent van Move2Social Amersfoort!

Op maandag 3 december presenteerden de ambitieuze en enthousiaste ondernemers achter acht sociale ondernemingen hun initiatief. Het podium daarvoor was het pitch- of slotevent van de eerste editie van Move2Social Amersfoort. Hiervoor waren zij te gast bij Rabobank Amersfoort Eemland.


Meer lezen

De deelnemers van Move2Social Amersfoort (7/8)

De deelnemers van Move2Social Amersfoort (7/8)

Hetty Buist – B&B De Heerlijkheid

Elke week interviewen wij één van de deelnemers aan Move2Social Amersfoort over hun sociale onderneming. Deze week een interview met Hetty Buist van B&B De Heerlijkheid.

Move2Social Amersfoort is het groeiprogramma voor sociaal ondernemers. Het programma bestaat uit tien workshops en verschillende expertsessies over verschillende onderwerpen van sociaal ondernemerschap. Maandag 19 november volgden de deelnemers aan Move2Social een pitch training van Rick Mintjes (KplusV) bij Joe’s Bow Ties.


Meer lezen

De deelnemers van Move2Social Amersfoort (6/8)

De deelnemers van Move2Social Amersfoort (6/8)

Edgar van Groningen – StadsWormerij

Elke week interviewen wij één van de deelnemers aan Move2Social Amersfoort over hun sociale onderneming. Deze week een interview met Edgar van Groningen van de StadsWormerij.

Move2Social Amersfoort is het groeiprogramma voor sociaal ondernemers. Het programma bestaat uit tien workshops en verschillende expertsessies over diverse onderwerpen van sociaal ondernemerschap.


Meer lezen

De deelnemers van Move2Social Amersfoort (5/8)

De deelnemers van Move2Social Amersfoort (5/8)

Ilse Kamphuis – Bijzondere Gasten

Elke week interviewen we één van de deelnemers aan Move2Social Amersfoort om hen voor te stellen. Deze week een interview met Ilse Kamphuis van Bijzondere Gasten.

Op maandag 12 november waren we te gast bij de Gemeente Amersfoort. In de ochtend heeft Loes Nijskens van KplusV een workshop gegeven over impact meten. In de middag stond een interactieve sessie over de inclusieve arbeidsmarkt op het programma. Marieke Mulder van de Normaalste Zaak en Hans Eijsink en Jantine van den Burg-Buitenhuis van het WSP kwamen hun kennis delen.

Meer lezen

 • Anita Morskieft

  Betaal je maatje (www.betaaljemaatje.nl)
  Ik ben blij dat ik ben aangeschoven bij Twente Move2Social. Ik heb veel dingen geleerd en een aantal nieuwe contacten opgedaan die ik anders nooit had ontmoet. Ook als je ziet wat voor een samenwerking er is ontstaan tussen verschillende partijen, dan kun je alleen maar constateren dat het een geslaagd traject was.
 • Joris Driessen

  Stichting Bak&Praat (wwww.bakenpraat.nl)
  Netwerken en jezelf ontwikkelen als beginnend sociaal ondernemer start met Twente Move2Social!
 • Maarten de Weerd

  Farm Food BV (www.farmfood.nl)
  Ik kan niet anders zeggen dat ik ontzettend veel bij heb geleerd de afgelopen maanden. Perfect georganiseerd!
 • Anita Morskieft
 • Joris Driessen
 • Maarten de Weerd

Wie zijn wij?

Partners

Op initiatief van het Regionaal Werkbedrijf (bestuurlijk overleg gemeenten, werkgevers en vakbonden) wordt het programma Move2Social Amersfoort gestart met een aantal partners: Uiteraard het RWB zelf, in samenwerking met: het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort, Rabobank Amersfoort Eemland, Rabo Foundation, Matchpoint Amersfoort, De Normaalste Zaak, KNHM en MBO Amersfoort. Move2Social Amersfoort wordt uitgevoerd door KplusV.

MEER INFORMATIE

Contact

KplusV werkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Met het programma Move2Social werken we samen met partners aan het waarmaken van dromen van de deelnemers aan Move2Social: het starten van een kansrijke, duurzame sociale onderneming!

Voor vragen kun je contact opnemen met Bente Lieftink (06-27085563) of Nicolette Schipper (06-13965048) of via een email naar info@move2socialamersfoort.nl


Copyright 2018 - KplusV