De deelnemers van Move2Social Amersfoort (5/8)

Ilse Kamphuis – Bijzondere Gasten

Elke week interviewen we één van de deelnemers aan Move2Social Amersfoort om hen voor te stellen. Deze week een interview met Ilse Kamphuis van Bijzondere Gasten.

Op maandag 12 november waren we te gast bij de Gemeente Amersfoort. In de ochtend heeft Loes Nijskens van KplusV een workshop gegeven over impact meten. In de middag stond een interactieve sessie over de inclusieve arbeidsmarkt op het programma. Marieke Mulder van de Normaalste Zaak en Hans Eijsink en Jantine van den Burg-Buitenhuis van het WSP kwamen hun kennis delen.


Wat doet jouw onderneming?

“Bijzondere Gasten creëert bijzondere ontmoetingsplekken en brengt deze tot leven. Het zijn plekken waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, achtergrond of talent. Niet exclusief, maar inclusief. Wat we dan precies doen? We stellen een ruimte beschikbaar aan vaste en incidentele gebruikers. We zorgen voor eten en drinken. We organiseren cross-culturele evenementen en andere activiteiten voor de stad, wijk of buurt in nauwe samenwerking met de lokale partners. Momenteel zijn we actief op twee locaties: Hart van Vathorst en pop-up Parkhuis. In 2019 komen daar nog eens twee locaties bij.”

Welke impact proberen jullie te maken?

“We proberen op meerdere gebieden impact te maken. Zo versterken we het begrip en respect voor elkaars wereld door evenementen te programmeren voor diverse doelgroepen. Daarnaast vergroten we de leefbaarheid en levendigheid van de wijk door het aanbieden van een gastvrije en openbare plek. We zien dat er behoefte is aan ontmoetingsplekken. We willen echt bijdragen aan een inclusieve samenleving.”

Wat heb je vandaag geleerd?

“In de ochtend hebben we een workshop gevolgd over impactmeting. Een belangrijk onderwerp voor ons, want we willen met Bijzondere Gasten op meerdere terreinen impact maken. Dat klinkt uiteraard prachtig, maar hoe meten we wat de sociale impact van onze activiteiten is? Hierbij biedt het vandaag besproken model (canvas impactmeting) voor mij een helder kader. In eerste instantie formuleer je duidelijke doelstellingen op basis van een maatschappelijk probleem. Vervolgens breng je in kaart wat de concrete resultaten zijn en wat het effect hiervan is op langere termijn. We zijn een stap verder gekomen om ons maatschappelijk rendement inzichtelijk te krijgen.
In de middag hadden we een expertmeeting met medewerkers van het Werkgeversservicepunt (WSP), het Leerwerkloket en de netwerkorganisatie de Normaalste Zaak. Hier kregen we antwoord op vragen over inclusief werkgeverschap. Best een complex geheel van verschillende partijen, trajecten en financieringsvormen.”

Wat zijn tot nu toe voor jou de belangrijkste lessen van Move2Social Amersfoort?

“Het traject helpt mij om onze activiteiten, doelen, resultaten en de impact die we willen maken zo concreet mogelijk te benoemen. Bovendien is het inspirerend om de verhalen van andere sociale ondernemers te horen. Dit geeft veel energie. Wat ik andere sociaal ondernemers wil meegeven? Ga het gewoon doen!”


Copyright 2018 - KplusV